Designation:

Dış Ticaret Hizmetleri

İNANÇ GRUP

Öykünün Gerçeği

II. Dünya Savaşı sonrasında Dünyadaki oluşan dengeler, kurulan paktlar Türkiye’yi de yeni bir dünya düzeninde yer almaya mecbur kılmıştı. Türkiye tercihini, demokrasi, özgürlük ve özel sektörün baş tacı edildiği NATO paktından yana kullanmıştı. 25 Mart 1957 tarihinde Fransa, Batı Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg hükümet temsilcileri, İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelerek Roma Antlaşması’nı imzaladılar. Bu antlaşma ile Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuş oldu. 1959 yılında Türkiye’nin yaptığı başvuru ve 12 Eylül 1963’te Ankara’da imzalanan Ortaklık Antlaşması ile Türkiye’nin uluslararası ekonomik ilişkilerinin AB ile koordineli yürütmesinin süreci başlamış oldu. Öykümüz bu tarihlerde başladı.

Yaşanan Gerçek
Anadolu insanı, güçlüklerle mücadelenin, yaşadığı acılara sabretmenin, yarınlara umutla bakmanın somut bir fotoğrafıdır. İşte milyonlarca kare fotoğraftan bir kare, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Subay Mehmet Külünk. Yüz hatlarında hayatın acı, tatlı, sert fakat derin ve anlamlı izlerini görmek mümkün. Mesleki hayatı boyunca disiplin, çalışma, azim ve başarı kavramlarını özümsemiş Kore Savaşı’nda Türk ordusunda görev almış, Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde görevini tamamladıktan sonra 1969’da Diyarbakır’dan İstanbul’a üç çocuğuyla tren yolculuğu yaparak hayatına yeni sayfa açmıştı.
İstanbul Mehmet Külünk ve oğulları için yeni bir dönüm noktası olacaktı…